Wij hebben o.a. gewerkt voor:

Werkconferentie

Veilige Leeromgeving

Vrijwilligersavond

Decentralisatie

Voorlichtingsdag

Internetfilmpjes over Gemeentelijk Cultuurbeleid

Opening Kunsttentoonstelling

Scholingsdag

Personeelsavond

Breedtesport Promotie

Personeelsfeest

Eerste steenlegging

Vrijwilligersavond

Voetbaltoernooi

Nieuwjaarsbijeenkomst

Werkconferentie

Conferentie Duurzaamheid

Eindejaarsbijeenkomst

Kerstborrel

Zorgconferentie

Conferentie Decentralisatie

Presentatie Cultuurnota

Studiedag

Conferentie inclusieve samenleving

Studiedag passend onderwijs

Studiedag BAG

Congres over Bewegen voor Ouderen

Kick-off Cultuurverandering

Jubilarissen

Kick-off Cultuurtraject

Reorganisatiebijeenkomst

Studiedag leerkrachten

Actie Thuiszorg

Conferentie

Contactavond specialisten

Voorlichtingsavond

Vrijwilligers van de Gemeente

Studiedag

Eindejaarsbijeenkomst

Voorlichtingsdag

Acties chronisch zieken en gehandicapten

Onderwijsdemonstratie

Afscheid Directeur

Studiedag Auditoren

Scholingsdag

Cultuurverandering

Congres GEO-Transitie

Opening Fietsroute

Afscheid Directeur

Opening ICT Servicecentrum

Jubileum Openbare Scholen

Kabinetsmedewerkers

Scholingsdag

Scholingsdag

WIJ-gevoel

Contactavond

Kick-off van het Nieuwe Werken

Startbijeenkomst Nieuw Schooljaar

Duurzaam Groenonderwijs

Professionalisering Vrijwilligers

Transitie in de Zorg

Jubileum Feest

Studiedag

Gepensioneerden

Jubilarissen Avond

Open Dag

Personeelsfeest

Straatactie Zwerfvuil

Interne scholingsdag