RIVM Toekomstverkenning

Leven in onzekerheid….
Het RIVM heeft voor u weer eens in een ToekomstVerkenning op een rijtje gezet wat er ons aan ziektes of ander engs te wachten staat tot 2040 (VTV2018). Verrassende uitkomsten ? De jeugd heeft last van stress en de oudjes krijgen last van hun hart of dementie. Of we dat even leuk konden maken.
Bron

(4 juli 2018)
Het boerenland smacht naar een visionair

Wij, boeren van de Gemeentereiniging, zeiden het jaren geleden al:
Milieu is mooi maar dat gaat dan wel wat kosten
Die eco-piepers worden nogal duur
Maar dan hoor je die stadse piepers protesteren
En dan halen ze patat en een kroket bij de frituur.
Bron

(19 juni 2018)
RIO-liedje voor Medisch Specialisten

Voor de Federatie van Medisch Specialisten speelden wij op een bijeenkomst over een nieuwe studie-opzet voor specialisten in opleiding: realisatie individualisering opleidingsduur, afgekort: Rio. Vandaar ons liedje.
Bron

(8 juni 2018)
NVLE met Muzikale Dokters

Wereld Lupusdag en de uitreiking van de Lupus Award was wederom reden voor de Lupuspatiëntenvereniging NVLE om de Gemeentereiniging uit te nodigen voor sfeer, muziek en cabaret. Als Muzikale Dokters dit keer, met een heuse Haka!

(3 juni 2018)
FNV Industrie en Agrarisch

De FNV sector Industrie & Agrarisch had zich een paar dagen teruggetrokken op de hei, om te werken aan een nieuw werkplan voor een meer offensieve aanpak. Tijd voor de Jagers om de FNV-ers van nieuwe wapens te voorzien, hun vizier scherp te stellen, en de medewerkers en kaderleden ’t besef aan de hand te doen dat de huidige samenleving steeds meer lijkt op de Oostvaardersplassen: “wat doen we met de zwakke exemplaren, gaan we nog bijvoeren of laten we de natuur zijn gang gaan?”
(22 april 2018)