22 april

De FNV sector Industrie & Agrarisch had zich een paar dagen teruggetrokken op de hei, om te werken aan een nieuw werkplan voor een meer offensieve aanpak. Tijd voor de Jagers om de FNV-ers van nieuwe wapens te voorzien, hun vizier scherp te stellen, en de medewerkers en kaderleden ’t besef aan de hand te doen dat de huidige samenleving steeds meer lijkt op de Oostvaardersplassen: “wat doen we met de zwakke exemplaren, gaan we nog bijvoeren of laten we de natuur zijn gang gaan?”
29 maart

Op het onvolprezen Horizoncollege in Hoorn was er een Good Practice avond voor medewerkers en vrijwilligers van ouderenzorginstelling Wilgaerden. Niet dat wij daar klant of bewoner zijn, nee, wij verzorgden eeuwig jeugdige muziek en entertainment.